รับรางวัลยิมนาสติกของกรมพลศึกษา

0 385

เด็กหญิงวรวลัญช์  วรสิทธิชัยกุล ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายการที่ 1

ชนิดกีฬา  ยิมนาสติกลีลา

ประเภท  อุปกรณ์เชือก

สถิติ  8.20

อายุรุ่นไม่เกิน 10 – 11 ปี

ได้ตำแหน่ง  ชนะเลิศ

รายการที่ 2

ชนิดกีฬา  ยิมนาสติกลีลา

ประเภท  Freehand

สถิติ  12.10

อายุรุ่นไม่เกิน 10 – 11 ปี

ได้ตำแหน่ง  ชนะเลิศ

รายการที่ 3

ชนิดกีฬา  ยิมนาสติกลีลา

ประเภท  บุคคลรวมอุปกรณ์

สถิติ  33.20

อายุรุ่นไม่เกิน 10 – 11 ปี

ได้ตำแหน่ง  อันดับ 4

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.