6 พ.ย. 62 (ผลการแข่งขันกีฬาสี วันที่ 3)

0 155
 • แข่งขันแชร์บอล(ม.ต้น) ระหว่างสีเหลือง & สีชมพู
  ผลการแข่งชัน : สีเหลืองชนะ 18:14 คะแนน <<Click>>
 • แข่งขันวอลเลย์บอล(ม.ต้น) ระหว่างสีเหลือง & สีฟ้า
  ผลการแข่งขัน : สีฟ้าชนะ  2:0  เซต <<Click>>
 • แข่งขันแชร์บอล(ประถม) ระหว่างสีฟ้า & สีเหลือง
  ผลการแข่งชัน : สีเหลืองชนะ 24:6 คะแนน <<Click>>
 • แข่งขันวอลเลย์บอล(ม.ต้น)ระหว่างสีเหลือง & สีชมพู
  ผลการแข่งขัน : สีเหลืองชนะ  2:0 เซต <<Click>>
 • แข่งขันแชร์บอล (ประถม) รอบชิงที่ 3  ระหว่างสีชมพู & สีเขียว
  ผลการแข่งขัน : สีฟ้าเขียวชนะ 22:14 คะแนน  <<Click>>
 • แข่งขันวอลเลย์บอล (ม.ต้น) รอบชิงที่ 3 ระหว่างสีเขียว & สีฟ้า
  ผลการแข่งขัน : สีฟ้าชนะ 2:1 เซต <<Click>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.