ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

0 120

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ในภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยช่วงเช้าเป็นระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 6 ส่วนช่วงบ่ายเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  “โครงการสานสายใย เครือข่ายผู้ปกครอง” เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน และเพื่อแนะแนวด้านการเรียน รวมทั้งร่วมมือกันเพื่อติดตามพฤติกรรมของนักเรียน <<Click>>

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.