กิจกรรมบูรณาการประจำปีการศึกษา 2562

0 152
ป.1 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติหอภาพยนตร์ไทย <<Click>> จ.นครปฐม วันพุธที่ 27 พ.ย 62
ป.2 พิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 20 พ.ย. 62
ป.3 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติหอภาพยนตร์ไทย จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62
ป.4 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติหอภาพยนตร์ไทย
<<Click ชมภาพ>>
จ.นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
ป.5 ชุมชนวังนกไข่ จ.สมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 62
ป.6 พิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 20 พ.ย. 62
ม.1
ม.5
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี <<Click ชมภาพ>> จ.สมุทรสงคราม วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย 62
ม.2 ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย 62
ม.3 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ วัดภูเขาทอง
<<Click ชมภาพ>>
จ.อยุธยา วันพุธที่ 27 พ.ย. 62
ม.4 ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี   ธันวาคม  62

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.