ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.4 – 6

0 104

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เขต 5 หัวข้อ “สู่วัยหนุ่มสาว ก้าวตามเสียงพระ” โดย คุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์(แผนกชาย) กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมปลาย  ตอบรับการเป็นพยานของพระเยซูเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องรอบข้าง  อย่างกล้าหาญ  และมีชีวิตชีวา การก้าวออกจากตัวเอง  และสร้างความสัมพันธ์อันดีแบบคริสตชนต่อผู้อื่น <<Click>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.