ฉลองน.มาเรีย มัสซาแรลโลและบุญราศี โมราโน

0 106

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  คณะซิสเตอร์  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพรานร่วมสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล (ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์) และระลึกถึงบุญราศีมักดาเลนา โมราโน  มีวจนพิธีกรรมอย่างสง่า เริ่มด้วยขบวนแห่เข้า และภาวนาเพื่อหมู่คณะและผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณ  จากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  คณะได้ประกอบภารกิจอบรมบรรดาเด็กและเยาวชนตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน  ด้วยใจกระตือรือร้นเยี่ยงธรรมทูต  ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  วันนี้เรามาชุมนุมกันเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงรักเรา  ทรงมอบนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโลให้เป็นมารดา  และแบบอย่างการเจริญชีวิตที่เต็มด้วยจิตสาธารณะ  เข้มแข็ง  และมุ่งมั่นเพื่อความดีของผู้อื่นและวันนี้ยังเป็นวันระลึกถึงการเดินทางมาถึงของธรรมทูตรุ่นแรก ณ ดินแดนสยาม  ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นับเป็นเวลาครบ 88 ปี ที่บรรดาซิสเตอร์นำความรักห่วงใย ความหวังและความยินดี ของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล  มามอบแก่บรรดาเด็กๆ  และเยาวชนไทยที่รัก  ซึ่งพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  ทรงมอบฝากไว้ในการดูแลของคณะในแขวงไทย <<Click>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.