รับรางวัลขององค์กรยุวธรรมทูตไทย

0 134

เมื่อวันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2019 ซิสเตอร์ศรีอุทัย  โสทน นำนักเรียนคาทอลิกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงประกอบท่าทาง และรองชนะเลิศประกวดโลโก้ขององค์กรยุวธรรมทูตไทยในโอกาสครบ 175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูตในปีนี้ และร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยาย “100 ปี  สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud” โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เพื่อเป็นการตอบรับ “พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบสารฯ ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อว่า “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต:พระศาสนจักรของพระศริสต์พันธกิจในโลก” ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของการฉลองครบรอบ“350 มิสซังสยาม” ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย  ที่ต้องการให้คริสตชนคาทอลิกทุกคนที่ได้มาเป็น “ศิษย์พระคริสต์” โดยผ่านทาง “ศีลล้างบาป” (Baptised) ได้พัฒนาตนเองเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” โดยการออกไป (Sent) ประกาศ และแสดงตนเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีเรื่องพระเจ้าทรงรักเราให้ทุกคนได้สัมผัสรับรู้

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.