“MU. Happiness Show”

0 188

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 กิจกรรมหมู่บ้านสีเหลืองจัดกิจกรรม “MU. Happiness Show” เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 12.30 น. – 13.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

วันที่ 26 พ.ย. 62  <<Click ชมภาพ>>

1.ร้องเพลงลูกกรุง (นกขมิ้น) ป.3/1

2.ร้องเพลงประสานเสียง ม.5/1

3.Joke Dance ม.4/3

4.เต้นประกอบเพลงและแสดงเทควันโด  ป.3/3

5.การแสดงชุดแม่มดขาตะเกียบ ป.3/2

6.ร้องเพลงลูกทุ่ง (เพลงกล่อมลูก) ม.3/2

7.การแสดงยิมนาสติกลีลา ป.6/1

วันที่ 29 พ.ย. 62  <<Click ชมภาพ>>

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.