ศึกษานิเทศก์เทศ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

0 92

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อมา นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 /2562 นำโดยนางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศน์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  <<Click ชมภาพ>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.