ค่ายรัตนโกสินทร์

0 153

ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ส่งตัวแทนครู 2 คน และนักเรียนเข้าร่วมในการชุมนุมจำนวน 20 คน งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 นี้จัดขึ้น เพื่อรวมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม ฝึกฝนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะขีวิตในการอยู่รอด ฝึกความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยโดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆได้ครบทุกฐาน และได้ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธไมตรี ตลอดกิจกรรมทั้ง 4 วัน โดยมีโรงเรียนในเครือคาทอลิกเข้าร่วมชุมนุมทั่วประเทศ ร่วมจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม ทั้งหมดประมาณ 5000คน ซึ่งนักเรียนของเราได้รับเกีรยติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกรายการ <<Click ชมภาพ>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.