21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันคริสต์มาส

0 340

ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันคริสต์มาสจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมาร และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการให้ รับใช้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รูปแบบของกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การจัดซุ้มเกม การสอยดาว ฉลากพาเพลิน บ้านลมแสนสนุก การออกร้านขายอาหาร-เครื่องดืื่ม และ Christmas Got talent  เวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพในด้านต่าง ๆ รายได้ครั้งนี้สมทบทุนเพื่อสร้างสระว่ายน้ำ  ปรับปรุงห้องสมุด และห้องคหกรรมโรงเรียน ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  <<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.