กิจกรรมวันวิชาการ

0 276

วันที่ 30 มกราคม 2563 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิชาการ ในวันนี้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาเพื่อที่นักเรียนจะนำมาประกอบอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต เช่นกลุ่มสาระภาษาไทยอาชีพขายของออนไลน์ มัคคุเทศก์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แอร์โฮสเตส ครูสอนภาษาจีนและไกด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ STEAM และบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อีกด้วย
<< Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.