อำลานักเรียนม.6 (MU.25/16)

0 579

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์จัดกิจกรรมอำลาม.6 รุ่น 25/16 โดยมีคณะซิสเตอร์ คณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ช่วงเช้านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอพรจากแม่พระที่โบสถ์ ช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนร่วมพิธีอำลา ม.6 ณ ลานเอนกประสงค์ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

 • ขบวนแห่เข้าสู่พิธีของนักเรียนม.6
 • ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำลาคณซิสเเตอร์และคณะครู
 • ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6 มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
 • ตัวแทนนักเรียนม.6 มอบของที่ระลึกแก่คณะครู
 • รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ(อธิการิณี)
 • ตัวแทนครูกล่าวอวยพร ใหักับ นักเรียน ม.6
 • ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวอวยพร นักเรียน ม.6
 • ตัวแทนนักเรียน ม.6 กล่าวอำลาน้อง ๆ มอ.
 • นักเรียน ม.5 กล่าวอำลาพี่ ม.6 พร้อมร้องเพลงอำลา
 • อธิการิณี มอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน ม.6
 • คณะซิสเตอร์ คณะครู และผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหารที่โรงยิม

<< Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.