เข้าค่าย EN-CAMP

0 483

นักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ได้รับคัดเลือกจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  เข้าค่าย EN-CAMP ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ที่ โรงแรมริเวอร์ จากการส่งบทความเข้าประกวดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมในจังหวัดนครปฐม โดยฝานการคัดเลือก 35 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน ตามโครงการของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงานและเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไปทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.