แข่งขันวิชาภาษาไทย ณ วัดบางช้างเหนือ

0 229

วัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม  จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการเนื่องในงานปิดทองพระประจำปี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จัดให้มีการแข่งขันเปิดพจนานุกรม และการเขียนสะกดคำ จำนวนที่ร่วมแข่งขัน 39 โรงเรียน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลดังนี้

1.การเปิดพจนานุกรม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เด็กหญิงหทัยชนก อัศวชนานนท์  และ  เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญประคอง

2.การเขียนสะกดคำ ได้รับรางวัลชมเชย  คือ เด็กหญิงเมธปิยา สื่อสรรพ์

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.