หน่วยงานจาก จังหวัดนครปฐมตรวจมาตรการโควิด-19

0 115

วันที่ 2 กรกฎาคม 63/ เวลา 17.00 – 19.00 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ต้อนรับ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดนครปฐม  นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดนครปฐม และคณะผู้ติดตามประกอบด้วย, ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนครปฐม, ผู้แทน ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ผู้แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ป้องกันจังหวัดนครปฐม ผู้แทน กอ.รมน.จ.นฐ.จนท. ทหาร มทบ.11, ฝ่ายปกครองอำเภอสามพราน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจติดตามฯ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 16 – 76/2563 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.ตรวจโรงเรียนสกลวิทยา ต.สามพราน  2. ตรวจโรงเรียนสามพรานวิทยา ต.ยายชา
3. ตรวจโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ต.ไร่ขิง  ผลการปฏิบัติ : มีการปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี เคร่งครัด และสม่ำเสมอ พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด <<ชมภาพเพิ่มเติม>>

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.