ชนะเลิศการแข่งขัน PIM Young Chinese Voice Contest 2020

0 140

วันที่ 10 กันยายน 2563 ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร มอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติและทุกคนได้แสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ศิลป์ภาษาจีน  เนื่องจากวันที่  5 กันยายน 2563 นักรเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดทักษะภาษาจีน  PIM Young Chinese Voice Contest 2020 (ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทขับร้องทีม ได้เงินรางวัล 30,000 บาท และทุนเจียระไนเพชร ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ธุรกิจ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนมูลค่า 280,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
1.นางสาวณนหทัย กิจเจริญ
2.นางสาววริศรา เฟื่องทิพย์
3.นางสาวศตนันท์ พรพัฒนศิลป์
4.นางสาวตรีทิพย์นิภา กิติพงศ์พัฒนา
5.นางสาวปภัสกร บุญเสม
โดยคุณครู ศิรินุช กองตัน เป็นผู้ฝึกซ้อม

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.