“พลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2”

0 76

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันเขียนบทความเรื่องพลังงานทดแทน ระดับจังหวัด เพื่อเข้าอบรม เรื่องพลังงานทดแทน และเพื่อเขียนบทความเข้าประกวดในรอบระดับภาค เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน ค่าย EN-Camp โดยกระทรวงพลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ zoom และมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการติดตามการเข้าอบรมของน.ร. ในวันที่21-22กันยายน 2563

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.