ประกาศรับสมัครครูวิชาภาษาอังกฤษ

0 182

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

เปิดรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  2 อัตรา

1.สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6

2.สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 -6

 • ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที่   E-mail : info@mu.ac.th
 • ติดต่อสอบถาม 02-4290414, 02-4290789, มือถือ 083-4497474
 • ผู้ประสงค์จะสมัครครู สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนนมารีย์อุปถัภ์
  ในวันทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์) ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น.
  (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอัตรา)

   เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉับ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ  1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว  1 ใบ
 • อื่น  ๆ …………………….

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.