ความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร (MOU)

0 120

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ( MOU) กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน และสอดคล้องกับแนวโน้มอาชีพในศตวรรษที่ 21

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.