ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งมารีย์

0 163

เด็กหญิงอมรพัฐ สมิทธากร ได้รับรางวัลชมเชย
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ครั้งที่ ๘
หัวข้อ “ท่องเที่ยวอย่างไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 

นางสาวนันทรัตน์ แสงสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย
กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ ๘
หัวข้อ “ธรรมมาธิปไตยกับสังคมไทยในปัจจุบัน”

 

นางสาวบุญธิดา เพชรเกอ ได้รับรางวัลชมเชย
กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ ๘
หัวข้อ “ธรรมมาธิปไตยกับสังคมไทยในปัจจุบัน”

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.