นพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน

0 80

วันที่ 2 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน โดยแต่ละห้องจับสลากเพื่อนำรูปปั้นแม่พระไปยังห้องเรียนของตน เพื่อทุกคนได้สวดภาวนา ขอพรสำหรับตนเองและครอบครัว  มีตารางดังนี้
ระดับประถม  ช่วงเช้า
วันที่ 2     ห้อง ป.2/2, ป.1/2, ป.2/1, ป.1/3
วันที่ 3     ห้อง ป.5/3, ป.6/3, ป.4/1, ป.3/1
วันที่ 4     ห้อง ป.5/1, ป.6/1, ป.6/2, ป.4/3
วันที่ 7     ห้อง ป.3/2, ป.1/1,ป.2/3, ป.5/2
วันที่ 8    ห้อง ป 4/2,ป.3/3

ระดับมัธยม  ช่วงบ่าย
วันที่ 2     ห้อง ม.5/2, ม.4/1, ม.1/3, ม.2/1
วันที่ 3     ห้อง ม.6/1, ม.5/3, ม.2/3, ม.3/1
วันที่ 4     ห้อง ม.6/3, ม.1/2, ม.3/2, ม.1/1
วันที่ 7     ห้อง ม.4/2, ม.6/2, ม.5/1, ม.4/3
วันที่ 8     ห้อง ม.2/2, ม.3/3

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.