รับรางวัลประกวดออกกำลังกายฯ ครั้งที่ 12 ณ ม.เกษตรศาสตร์

0 73

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ครูดวงระวี ชูศรี และครูญาณัชทกานม์ กิจทนันท์ นำนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เข้าร่วมประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โดยส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 1 : ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภท ประถมศึกษา อายุ 9 – 12 ปี
เด็กหญิง ณัชชา   อัศวจารุพันธุ์
เด็กหญิง พิมพ์วลีย์  ชุ่มกมล

ทีมที่ 2 : ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท ประถมศึกษา อายุ 9 – 12 ปี
เด็กหญิง มาธวี  แก้วเจริญ
เด็กหญิง วิราพัชร ทรัพย์รื่นรวย

ทีมที่ 3 : ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภท ประถมศึกษา อายุ 9 – 12 ปี
เด็กหญิง กัญญาณัฐุ์  เวชชะ
เด็กหญิง นภัสสราวดี  พรมสูตร

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.