ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ภาย

0 37

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยม Online ในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.

<<ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.