แผนการเรียน

แผนการเรียนอนุบาล

ระดับชั้น รายวิชา
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล/สถานที่แวดล้อมเด็ก
 3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 5. IEP เตรียมอนุบาล – อ.1 (1 คาบ/สัปดาห์)
อนุบาล 1 – 3
 • คอมพิวเตอร์ (อนุบาล 2 -3)
 • นาฏศิลป์
 • ดนตรีสากล
 • ภาษาจีน
 • ฝึกสมรรถภาพทางกาย
 • พัฒนาศักยภาพ
 • IEP  ชั้นอนุบาล 2-3 (4 คาบ/สัปดาห์)

แผนการเรียน ประถมศึกษา – มัธยมต้น

ระดับชั้น รายวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ม.3
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สุขศึกษาและพลศึกษา
 5. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
 6. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 7. ศิลปศึกษา
 8. ภาษาต่างประเทศ

ชั้นป.1-ม.3 

(เลือกเรียน IEP / Mini IEP)

IEP (Intensive English program)        

 • IEP (คณิต)   
 • IEP (วิทยาศาสตร์) 
 • IEP (ภาษาอังกฤษ)    

MINI IEP (MINI Intensive English program)        

 • IEP (ภาษาอังกฤษ)    

 

แผนการเรียนมัธยมปลาย

ระดับชั้น/แผนการเรียน รายวิชา
วิทย์-คณิต
ม. 4-6 (ห้อง 1)
 • ฟิสิกส์
 • ชีวะ
 • เคมี
 • อังกฤษเพิ่มเติม
 • คณิตเพิ่มเติม

ศิลป์-คำนวณ

ม. 4-6 (ห้อง 2)

     

 • คณิตเพิ่มเติม
 • ไทยเพิ่มเติม
 • อังกฤษ รอบรู้
 • คอมพิวเตอร์

ศิลป์-ภาษา

ม. 4-6 (ห้อง 3)

 

 • ไทยเพิ่มเติม
 • อังกฤษเพิ่มเติม
 • อังกฤษรอบรู้
 • ภาษาจีน