ความภาคภูมิใจ ปี 2561

รางวัลและความภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา  2561

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68  ระดับเขตพื้นที่  วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561

* เหรียญทอง 23

* เหรียญเงิน 27

* เหรียญทองแดง 14

 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ 10-12 ตุลาคม 2561

* เหรียญทอง 2

* เหรียญเงิน 1

 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ 25-27 ธันวาคม 2561

* เหรียญทอง 2

* เหรียญทองแดง 2

 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

* มหาวิทยาลัยรัฐบาล  16  แห่ง

* มหาวิทยาลัยเอกชน  9  แห่ง

* ทุนประเทศจีน  1 ทุน