ความภาคภูมิใจ ปี 2562

รางวัลและความภาคภูมิใจ   ปีการศึกษา   2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69  ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 14-15 และ 29  กันยายน  2562    รายการแข่งขัน 109  รายการ

* เหรียญทอง 57 รายการ

* เหรียญเงิน  27 รายการ

* เหรียญทองแดง  16  รายการ

* เกียรติบัตรเข้าร่วม  9 รายการ

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ 69 ระดับชาติ  7  ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

รายการแข่งขัน   5   รายการ

* เหรียญทอง  2 รายการ

* เหรียญเงิน 1 รายการ

* เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  1 รายการ

 

การแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2563   นักเรียนเข้าร่วม 4 คน

* เหรียญทอง  1  รายการ

* เหรียญเงิน  2   รายการ

* เหรียญทองแดง   1  รายการ

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ

15 กุมภาพันธ์  2563    จำนวน 10   รายการ

* เหรียญทอง   9  รายการ

* เหรียญเงิน   1  รายการ

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562

* มหาวิทยาลัยรัฐบาล   18   แห่ง

* มหาวิทยาลัยเอกชน   11  แห่ง

* ทุนประเทศจีน   1  ทุน