Recent Posts

กิจกรรมปิดหมู่บ้านคุณธรรม

วันที่ 19 กุม าพันธ์ 2563 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ เป็นประธานกิจกรรมปิดหมู่บ้านและ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขัน ายนอก <<Click ชม าพเพิ่มเติม>>
Read More...

เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมตรุษจีน ครั้งที่ 12

วันที่7 กุม าพันธ์ 2563 นักเรียนศิลป์ าษาจีน ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมตรุษจีน ครั้งที่12 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงและตอบคำถามวัฒนธรรมจีน ทั้ง 2 รายการ ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันได้ ระดับดี
วารสารมารีย์อุปถัมภ์