รางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561

 • เหรียญทอง 23 รายการ
 • เหรียญเงิน 27 รายการ
 • เหรียญทองแดง 14 รายการ

 • สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

  ระดับชาติ วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

 • เหรียญทอง 2 รายการ
 • เหรียญเงิน 1 รายการ

 • สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

  ระดับชาติ วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

 • เหรียญทอง 2 รายการ
 • เหรียญทองแดง 2 รายการ