รางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 14-15 และ 29 กันยายน 2562

รายการแข่งขัน 109 รายการ

*เหรียญทอง 57 รายการ

*เหรียญเงิน 27 รายการ

*เหรียญทองแดง 16 รายการ

*เกียรติบัตร 9 รายการ

สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ระดับชาติ วันที่ 7 ธันาคม 2562

นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 คน

*เหรียญทอง 1 รายการ

*เหรียญเงิน 2 รายการ

*เหรียญทองแดง 1 รายการ

สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ระดับนานาชาติ วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

รายการแข่งขัน 5 รายการ

*เหรียญทอง 2 รายการ

*เหรียญเงิน 1 รายการ

*เกียรติบัตร 1 รายการ

สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ระดับชาติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายการแข่งขัน 10 รายการ

*เหรียญทอง 9 รายการ

*เหรียญเงิน 1 รายการ