โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกฯ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับครูวิรมณ บัวแดง ที่ปรึกษาโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกฯ นางสาวกมลวัทน์ โตรักษา นางสาวชุติกาญจน์ กิจเจริญ นางสาวมัทวัน วินทะไชย และนางสาวภัทรนันท์ อยู่ประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลชนะทั้ง 3 รายการ ได้แก่

  1. รางวัลบทความดีเด่น
  2. รางวัลบทความดีเยี่ยม
  3. รางวัลบทความยอดเยี่ยมระดับประเทศ
    จากการเข้าร่วมแข่งขันการเขียนบทความภายใต้โครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 โดยกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน โดยมีนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและสรุปบทเรียน ณ ห้องพีโอนี ชั้น 6 โรงแรมทีเค พาเลซ เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565
    การแข่งขันครั้งนี้ ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลศึกษาดูงานการจัดการโรงไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่า 135,000 บาท โรงเรียนจะได้รับชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกจำนวน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อโปรแกรมการทดลองจำนวน 2 เครื่อง กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกการทดลอง จำนวน 4 ตัว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น