การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ได้มาประชุมที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สามพราน ในการประชุมมีการ รายงานการประชุม ICCS-APR conference การรายงานการประชุม
ICCS World Council และการรายงานการอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Laudato Si ซึ่งสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาเรื่องการ เตรียมการสำหรับงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ค่ายวชิราวุธ ชลบุรี ในวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น