นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565  คณะครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม เข็มที่ 1  และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายบางส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 3  ที่โรงพยาบาลสามพราน (ไร่ขิง)  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19 ) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามพราน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างดี และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่นำบุตร หลาน มาส่งที่โรงพยาบาลสามพรานและให้ความร่วมมือ ทำให้ การฉีดวัคซีนในวันนี้ ผ่านไปได้ด้วยดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น