“SSYV รวมพลัง รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 

ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ครูอธิฐ พิรศุษม์ ครูนิภาพร งามวงษ์
ได้นำกลุ่มนักเรียนจิตอาสา SSYV โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์จำนวน 19 คน ไปเข้าค่าย “SSYV รวมพลัง รักษ์โลก” ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ ร่วมกับกลุ่ม SSYV ทั้งหมด 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน (โรงเรียนนารีวุฒิโรงเรียนเซนต์เมรี่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์) เพื่อรับการอบรมและทำประสบการณ์การเป็นเยาวชนจิตอาสา ด้วยใจยินดี ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยง เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม หัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งการรับใช้” มีการพบปะกับกลุ่มพี่ ๆ VIDES ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันด้วยจิตตารมณ์แห่งความเสียสละเพื่อผู้อื่น การเข้าใจถึงบทบาทและจุดประสงค์ของการมาเป็นอาสาสมัคร โอกาสนี้ ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้ประสานงานระดับแขวงฯ นำเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย เพชรบุรี ได้รับฟังบรรยายถึงภาพรวม และรับฟังการสาธิตทำถ่านชีวภาพ เกษตรทฤษฎีใหม่ และการตลาดเพื่อชุมชน สุดท้ายเยาวชน SSYV ทุกคนสรุปภาพรวมกิจกรรมที่ได้กระทำร่วมกัน พร้อมกับการมีน้ำใจดีที่จะนำฝึกปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของเยาวชนจิตอาสา มารีย์อุปถัมภ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *