กิจกรรมวันสุนทรภู่

0 473

ในวันที่ 26 มิถุนายน  ซึ่งตรงกับวันสุนทรภู่ ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลกสมัยรัตนโกสินทร์ต้อนต้น มีกิจกรรมดังนี้
1. จัดป้ายนิเทศแสดงประวัติและผลงานของสุนทรภู่
2. การแสดงจินตลีลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเทิดเกียรติสุนทรภู่
3. การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. การร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ซิสเตอร์ดาริณี  หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมตอบคำถาม ในกิจกรรมวันสุนทรภู่

<<<<คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.