แผนการเรียน เตรียมอนุบาล-มัธยม

0 804

แผนการเรียนอนุบาล

ระดับชั้น รายวิชา
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล/สถานที่แวดล้อมเด็ก
 3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 5. Mini IEP    ชั้นเตรียมอนุบาล – อ.1 (1 คาบ/สัปดาห์)
อนุบาล 1 – 3
 • คอมพิวเตอร์ (อนุบาล 2 -3)
 • นาฏศิลป์
 • ดนตรีสากล
 • ภาษาจีน
 • สมรรถภาพทางกาย (พละ)
 • IEP  ชั้นอนุบาล 2-3 (4 คาบ/สัปดาห์)

 

แผนการเรียน ประถมศึกษา – มัธยมต้น

ระดับชั้น รายวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมต้น
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สุขศึกษาและพลศึกษา
 5. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
 6. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 7. ศิลปศึกษา
 8. ภาษาต่างประเทศ

ชั้นป.1-3 (เรียนทุกห้อง)

ชั้น ป.4-ม.3 (เรียนเฉพาะห้อง 3)

IEP (Intensive English program)        

 • IEP (คณิต)   
 • IEP (วิทยาศาสตร์)      

แผนการเรียน มัธยมปลาย

ระดับชั้น/แผนการเรียน รายวิชา
วิทย์-คณิต
ม. 4-6 (ห้อง 1)
 • ฟิสิกส์
 • ชีวะ
 • เคมี
 • อังกฤษเพิ่มเติม
 • คณิตเพิ่มเติม

ศิลป์-คำนวณ

ม. 4-6 (ห้อง 2)

     

 • คณิตเพิ่มเติม
 • ไทยเพิ่มเติม
 • อังกฤษ รอบรู้
 • คอมพิวเตอร์

ศิลป์-ภาษา

ม. 4-6 (ห้อง 3)

 

 • ไทยเพิ่มเติม
 • อังกฤษเพิ่มเติม
 • อังกฤษรอบรู้
 • ภาษาจีน

Leave A Reply

Your email address will not be published.